മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയ ചില കാഴ്ചകള്‍

Friday, 8 June 2012

ബ്ലോഗ്‌ @ ഖത്തര്‍: സര്‍ഗ്ഗ സായാഹ്നം

ബ്ലോഗ്‌ @ ഖത്തര്‍: സര്‍ഗ്ഗ സായാഹ്നം: . സര്‍ഗ്ഗ സായാഹ്നം "ഇന്ന് ഞാന്‍ കുറച്ചു മനുഷ്യരെ കണ്ടു. മരുഭൂമിയില്‍ മരുപ്പച്ച വിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം പോലെ...

No comments: