മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയ ചില കാഴ്ചകള്‍

Monday, 22 February 2010

6000 റിയാല്‍ പോണ വഴി..

ഇടിവാളിന്റെ

നവീന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് രീതികള്‍

വായിച്ച് പഠിച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കും ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളു പോട്ടം പിടുത്തം :)

Thursday, 4 February 2010

ശംഖ് പുഷ്പം = ശംഖ് പുഷ്പംശംഖ് പുഷ്പം

അഥവാ

ശംഖ് പുഷ്പം